معرفی

مشخصات فردی

مجید پورمحمدی

نام - نام خانوادگی : مجید   پورمحمدی

پست الکترونیکی : pourmohammad@iaurasht.ac.ir & mp118@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی TEFL
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید دکتر چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی TESOL
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Universiti Sains Malysia (USM), Malysia

سوابق اجرایی

1- رییس اداره امور هیات علمی

2- مدیر گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت از تیر 1395 تاکنون

3- عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت از 1382 تاکنون

4-- عضو (حقوقی) شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت از آبان 1396 تاکنون

5- عضو کارگروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان

6- عضو کمیته تخصصی دوره تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

7- استاد مدعو گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان از 1385 تاکنون

8- استاد مدعو آموزشکده سما - واحد رشت از 1383 تاکنون

9- استاد مدعو گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

10- مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت 1385 تا 1388

11-  عضو هیات تحریریه مجله بین المللی (LCCC)Language & Cross-Cultural Communication

ژاپن از 1394

12- عضو هیات تحریریه مجله (JLTTP) Journal of Language Teaching: Theory & Practice از 1394

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1. عضو هیات تحریریه مجله  "JLTTP) "Journal of Language Teaching: Theory and Practice)

2. عضو هیات تحریریه مجله بین المللی " (LCCC) "Language & Cross-Cultural Communicationژاپنتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش زبان و ادبیات انگلیسی- زبان شناسی

محل خدمت : گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس اداره امور هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

مجید پورمحمدی
مجید پورمحمدی

محل خدمت :
    گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^